Manakah dari berikut ini yang merupakan ciri-ciri antropologi?

Manakah dari berikut ini yang merupakan ciri-ciri antropologi? Manakah dari berikut ini yang merupakan ciri-ciri antropologi? Ini berkaitan dengan biologi dan budaya manusia. Ini berkaitan dengan variasi, evolusi, dan adaptasi…