Fakta Kadmium – Sains

Nomor Atom Kadmium 48 Simbol Kadmium CD Berat Atom Kadmium 112.411 Penemuan Kadmium Fredrich Stromeyer 1817 (Jerman) Konfigurasi elektron [Kr] 4d 10 5s 2 Asal Kata Cadmia Latin , kadmeia…