Fakta Alpaka – Sains

Fakta Alpaka – Sains

( Vicugna pacos ) adalah spesies unta terkecil. Alpacas berkerabat dekat dengan llama, tetapi mereka lebih kecil dan memiliki moncong yang lebih pendek. Sementara llama dibesarkan untuk diambil daging dan…