Manakah dari berikut ini yang merupakan ciri-ciri optimisme?

Manakah dari berikut ini yang merupakan ciri-ciri optimisme? Manakah dari berikut ini yang merupakan ciri-ciri optimisme? Manakah dari berikut ini yang merupakan ciri-ciri optimisme? Ini mempromosikan upaya koping yang aktif…