Manakah dari berikut ini yang tidak benar untuk peramalan?

Manakah dari berikut ini yang tidak benar untuk peramalan? Penyelesaian. Jawaban: ans is d – ramalan jarak pendek kurang akurat dibandingkan ramalan jarak jauh. Manakah dari pernyataan berikut yang bukan…