Cara Menghubungkan HTC One A9 Ke Komputer

Menyalin file antara HTC One A9 dan komputer Anda Hubungkan HTC One A9 ke komputer menggunakan kabel USB yang disediakan. Di HTC One A9, buka kunci layar jika terkunci. Pada…