Plasmid: Pengertian, Ciri, Struktur, Komponen, Jenis, Fungsi