Apa yang dimaksud dengan tanah non-kohesif? Berikan contoh

Tanah kohesif berarti tanah lempung (fine grained soil), atau tanah dengan kandungan liat tinggi, yang mempunyai kekuatan kohesif. Tanah tanpa kohesi adalah semua jenis tanah yang mengalir bebas, seperti pasir atau kerikil, yang kekuatannya bergantung pada gesekan antar partikel. Tanah non-kohesif terdiri dari partikel tanah berukuran besar atau tidak beraturan dengan sedikit atau tanpa kandungan liat.

3

Related Posts