(a) Mengapa sang ayah tidak pernah mewariskan gen hemofilia kepada putranya? Jelaskan. (b) Nyatakan fungsi berikut dalam prokariota: (i) tRNA (ii) rRNA

  • a) Seorang ayah tidak pernah mewariskan gen hemofilia kepada anaknya karena hemofilia adalah kelainan genetik yang dibawa oleh gen resesif (kromosom X). Anak laki-laki selalu membawa gen y-linked dari ayahnya yang tidak membawa gen hemofilia dan kromosom X dari ibu.
  • b) tRNA: Ini adalah molekul adaptor yang membawa asam amino untuk sintesis protein.

rRNA: Ini bertindak seperti katalis selama sintesis protein.

Pertanyaan: (a) Mengapa ayah tidak pernah mewariskan gen hemofilia kepada anak laki-lakinya? Menjelaskan. (b) Nyatakan fungsi berikut dalam prokariota: (i) tRNA (ii) rRNA

.

.

.

.

Related Posts